SKS:n julkaisuja

Bregenhøj, Carsten & Vento, Urpo
Nuutti: suomalainen karnevaali = Nuutti: a Finnish carnival.
Valokuvaajat: Annikki Kaivola-Bregenhøj, Ilkka Kolehmainen, Susan Daugthry.
English translation by Leena Anttila.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1975.

Ilokerä: laulutansseja ja piirileikkejä
Toimittanut Pirkko-Liisa Rausmaa
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 409, 1984.

Juhannus ajallaan: juhlia vapusta kekriin.
Toimittanut Juha Nirkko.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004.
(Folklore).

Juhlakirja: suomalaiset merkkipäivät.
Toimittanut Urpo Vento.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979.
(Kalevalaseuran vuosikirja 59).
S. 72–82: Vanhasta vuodesta uuteen / Lauri Honko.
S. 180–183: Talonpojan kekristä puoluejuhlaksi / Kustaa Vilkuna.

Sarmela, Matti
Suomen kansankulttuurin kartasto = Atlas of Finnish ethnic culture.
Osa 2: Suomen perinneatlas = Folklore.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994.
2. p. 1995.

Siikala, Anna-Leena
Itämerensuomalaisten mytologia
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1388,
Tiede 2012.

Suolahti, Gunnar
Vuosisatain takaa: kulttuurihistoriallisia kuvauksia
1500-1800-luvuilta.
Toimittanut Matti Klinge.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993.
S. 405–421: Kekri. – Artikkeli ilm. aiemmin julkaisussa:
Turun historiallinen arkisto. 1. 1924, s. 124–139.

Suomalaiset kansansadut: 4. Hölmöläissadut. Valhesadut.
Toimittanut Pirkko-Liisa Rausmaa
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 586, 1993.

Vanhat merkkipäivät.
Toimittanut Jouko Hautala, kuvittanut Erkki Tuomi.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1948.
7. p. 2000.

Waronen, Matti
Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1898
Uusi painos vuonna 2009: Kirjaparoni


Muita julkaisuja

Aulio, Olli
Suuri leikkikirja
Jyväskylä: Gummerus 1985.
Kymmenes painos 2004.

Churchill, Richard E. & Loeschnig & Mandell, Muriel
365 helppoa luonnontieteen koetta
Suomenkielinen laitos: h.f.ullman 2008.

Arvaja, Sanni & Lairio, Sini
Kekristä kevätjuhlaan. Opettajan juhlakirja 3 - 4
Helsinki: WSOY 2005.

Haavio, Martti
Karjalan jumalat: uskontotieteellinen tutkimus.
Porvoo: WSOY, 1959.
S. 15–78: Käkri.

Haavio, Martti
Kalevalan tarinat
Helsinki: WSOY 1966.
Porvoo: Kolmas painos 2010.

Helminen, Helmi
Syysjuhlat.
Porvoo: WSOY, 1929.
(Suomen entisyyttä II).

Honko, Lauri
Die Erschaffung des neuen Jahres.
Artikkeli julkaisussa:
Sehnsucht nach dem Ursprung: zu Mircea Eliade.
Herausgegeben von Hans Peter Duerr.
Frankfurt am Main: Syndikat, 1983, s. 283–299.

Hyry, Katja & Pentikäinen, Antti & Pentikäinen, Juha
Lumen ja valon kansa. Suomalainen kansanusko.
Porvoo: WSOY 1995.

Inkerin vuotuisjuhlat ja ajantieto.
Toimittanut Lilja-Emilia Kuivanen, kuvitus: Gennadi Leontev.
Helsinki: [L.-E. Kuivanen], 2003.

Karjalainen, Sirpa
Juhlan aika: suomalaisia vuotuisperinteitä.
Porvoo: WSOY, 1994.
3. p. 1998.

Karjalainen, Sirpa & Korhonen, Teppo & Lehtonen, J. U. E.
Uusi ajantieto.
Porvoo: WSOY, 1989.
3. ajantasaistettu p. 1991.

Konkka, Aleksi
Herrojen joulu, talonpojan kekri: mistä vuosi alkaa
eli kekri karjalaisena ja suomalaisena kansanjuhlana.
Artikkeli julkaisussa:
Carelia, 1999. 1, s. 50–54.

Koski, Eija
Himmeli
Helsinki: Maahenki 2012.

Koskinen, Raija & Vuolio, Kaisu
Suomalaiset juhlat
Helsinki: WSOY 1989.

Kuivanen, Lilja & Einamo, Katri
Pyhäinpäivänä muistetaan vainajia ja uskon esikuvia.
Artikkeli julkaisussa:
Inkeriläisten viesti, 2004. N:o 9–10, s. 13–16.

Lähtisitkö leikkiin? Perinneleikkejä
Toimittanut Ulla Piela
Helsinki: Kalevalaisten Naisten Liitto ry 2001.

Mäkinen, Kirsti
Kruunupäinen käärme ja muita Suomen kansan tarinoita
Helsinki: Otava 2011.

Ruodemäki, Rami-Jussi & Ruoho, Eliisa & Räsänen, Taina & Salminen, Sanna
Soi 3 - 4.
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008.

Rytkönen, Ahti
Kansan syvistä riveistä.
Helsinki: WSOY, 1946.

Rytkönen, Ahti
Kekriä kiertämässä.
Helsingissä: s.n., 1934.

Räty, Jouko
Henkien ja palkollisten juhlaa.
Artikkeli julkaisussa:
Kaikuja Hämeestä. 12. Toim. Seppo Kuusisto ja Timo Sahi.
Helsinki: Hämäläis-Osakunta, 1969, s. 319–330.

Sarmela, Matti
Atlas der finnischen Volkskultur.
2. Finnische Volksüberlieferung.
Deutsche Redaktion: Ingrid Schellbach-Kopra.
Münster: Waxmann, 2000.

Suuri perinnekirja: suomalaista juhlaperinnettä ennen ja nyt.
Toimittanut Satu Aalto, piirrokset Eppu Ruoranen.
Hämeenlinna: Karisto, 1999.

Veijalainen, Helena
Maitoa maan maahisille. Vainajakultti suomalais-karjalaisessa kekriperinteessä
Pro gradu, uskontotiede, Helsingin yliopisto 2013

Vento, Urpo
”Oven breakers”: men’s ritual visits during the season of Hallowmas and Christmas in Finnish-Karelian communities.
Artikkeli julkaisussa:
Masks and mumming in the Nordic areas. Ed. by Terry Gunnell.
Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2007.
(Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 98), s. 667–676.

Vilkuna, Kustaa
Vuotuinen ajantieto: vanhoista merkkipäivistä sekä
kansanomaisesta talous- ja sääkalenterista enteineen.
Helsinki: Otava, 1950. – 23. p. 2002.
Valokuvin kuv. laitos 1994. – 8. p. 2002.
Saksankielinen käännös:
Finnisches Brauchtum im Jahreslauf.
Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1969.
(FF communications 206).


Linkit

Ylös