Tervetuloa alakouluikäisten opettajalle tarkoitetulle sivulle!

Osio sisältää kekriaiheisen tuntisuunnitelman sekä materiaalin projektia ja kekrijuhlaa varten. Tuntisuunnitelman vaihtoehtona on oppilaalle-valikossa alakoululaisille tekstitehtävä oppilaiden itsenäistä työskentelyä varten.

Tuntisuunnitelmasta on opettajalle kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kekriä käsitellään kerralla monipuolisesti esimerkiksi 2 - 3 oppitunnin verran. Toinen vaihtoehto on suunnitelma, jossa syvennytään eri vuosiluokilla kekrin eri merkityksiin. Opetussisältöjen elävöittämiseksi suunnitelmissa on kuvamateriaalia, kaavioita, leikkiä, keskustelukysymyksiä sekä askartelutehtäviä. Suunnitelma sisältää myös mahdolliset vihkomuistiinpanot ja ehdotuksia kotitehtäviksi.

Kekriprojektissa syvennetään tuntisuunnitelman teemoja havainnollistavien kokeitten ja omien tuotosten avulla. Kekriprojekti on oppiaineita integroiva ja eheyttävä monialainen oppimiskokonaisuus, joka edistää ekososiaalista sivistystä, kulttuurista osaamista sekä kestävää elämänatapaa ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Lue tästä lisää siitä, miten kekriprojektissa toteutuvat peruskoulun vuoden 2016 valtakunnallisen opetussuunnitelman arvot, toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet sekä laaja-alaiset osaamisalueet.

Kekrijuhla-sivulla on virikkeitä juhlan suunnittelua, valmistautumista, viettoa, mahdollista tarjoilua ja ohjelmaa varten. Kannattaa perehtyä kaikkiin materiaaleihin, vaikka päätyisi toteuttamaan vain yhden osioista tai kenties vain jonkin tehtävän, juhlahetken, kekrileikin tai -askartelun. Kaikissa materiaaleissa on ideoita ja vinkkejä, joista opettaja voi inspiroitua, ja joita voi soveltaa edelleen haluamallaan tavalla. Toivotamme iloista kekriä!


Materiaalit löytyvät kun vie hiiren opettajalle-valikon kohtaan alakoulu. Vaihtoehtoisesti voit klikata tästä päästäksesi suoraan tuntisuunnitelmaan, tästä päästäksesi kekriprojektiin ja tästä päästäksesi kekrijuhlaan.
Ylös